SUBHUMAN THEATRE

18.07

Work in progress site-specific video installation dedicate to terrorist attack at Burgas airport on 18 July, 2012.

Представям сайт-специфик (site-specific) видео инсталация посветена на събитията пред бургаското летище на 18 юли 2012 г.

Използвам уличното осветление като възможност да се осветли един проблем.

Заменям обикновената крушка с видео проектор, с което получавам възможността да анимирам светлината и да я превърна в обект, съдържащ допълнителни смисли.

Социалното послание на проекта е срещу заличаването на историческия факт или как желанието за оздравяване всъщност се превръща инстинктивно в опит за заличаване.